Vårt mål är att bota pälsdjursallergi

Medi-Tec grundades för att förverkliga visionen om ett samhälle där människor och pälsdjur kan leva sida vid sida utan allergier. För att nå dit bedriver vi forskning inom diagnostik, prevention och behandling. Forskning som ska leda fram till ett nytt botemedel mot pälsdjursallergi.

På Medi-Tec värnar vi om att hjälpa både djur och människa. Därför delar vi med oss av vår kunskap om allergier, dess orsaker och konsekvenser. Vi utvecklar även produkter som hjälper allergiker att leva ett friare liv med hund.

Medi-tec utvecklar ny immunterapi

Tekniken som använts under lång tid kallas för allergivaccination eller hyposensibilisering. Medi-Tec satsar inte bara på att förbättra injiceringstekniken, vi vill också revolutionera vaccinet genom att göra behandlingen snabbare, enklare och mycket mer effektiv än dagens immunterapi.

Vi har redan vaccin mot hund, katt och häst klart i vårt laboratorium och söker nu finansiärer som vill hjälpa oss att kunna påbörja de kliniska prövningar som krävs för att få läkemedelsverkets godkännande att använda dessa vaccin för behandling av människor.

 I första skedet behöver vi 40Mkr för att genomföra en Fas I/IIa studie. Därefter behövs det ytterligare ca 200Mkr för de vidare kliniska prövningar som krävs för att det skall kunna bli en godkänd behandling. Efter det att vi har medel tillgängliga tar det 5-6 år tills det kan användas för att behandla patienter inom sjukvården. Läs mer om Medi-Tecs immunterapi. 

Förhindra allergi hos barn

På sikt hoppas vi att vår form av immunterapi även ska kunna användas på barn i preventivt syfte för att förhindra att de utvecklar allergi mot pälsdjur.

Vi förbättrar även traditionell immunterapi

Samtidigt som vi jobbar för nya effektivare behandlingsmetoder, hjälper vi företag som tillhandahåller traditionell immunterapi att förbättra sina egna metoder och därmed göra de befintliga behandlingsmetoderna mera träffsäkra. Detta kan vi göra tack vare vår avancerade forskning och kunskap om allergener, samt möjligheter att testa olika individuella allergenkomponenter.

Forskning vid Karolinska Institutet

Vår forskning bedrivs huvudsakligen vid Karolinska Institutet i samarbete med specialister, veterinärer och framstående forskare inom miljö och medicin. Läs mer om Medi-Tecs verksamhet.

Allergenminskande produkter

Våra studier visar att det även finns samband mellan skötseln av hunden och hur allergivänlig den blir. Tillsammans med ledande experter utvecklar vi allergenminskande produkter under varumärket Allergenius®. Läs mer på:www.allergenius.se.

Analysmetoden som hjälper allergikern att hitta rätt hund

Med hjälp av vårt allergentest Allergenius® Dog, kan allergikern se i detalj vilka allergen en hund bär på och i vilken mängd dessa utsöndras. 

Allergidiagnostik visar vilken hund allergikern inte tål

Vi lanserar nu nästa produkt inom allergidiagnostik. Ett blodprov som visar vilka av hundens sex allergener som en hundallergiker reagerar mot Allergenius Allergiprofiltest.